<style>.lazy{display:none}</style>Uczestnicy kursu „Natura sprzyja uczeniu się. Zielone narzędzia dla pracowników młodzieżowych” w ramach programu Erasmus+ przebywali w OEE w Ożennej – OEE w Ożennej

Uczestnicy kursu „Natura sprzyja uczeniu się. Zielone narzędzia dla pracowników młodzieżowych” w ramach programu Erasmus+ przebywali w OEE w Ożennej

Starosta Jasielski Adam Pawluś odwiedził uczestników kursu „Natura sprzyja uczeniu się. Zielone narzędzia dla pracowników młodzieżowych” w ramach programu Erasmus+: „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”. W projekcie uczestniczyli pracownicy młodzieżowi
z Polski, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Cypru, Turcji, Ukrainy i Włoch, którzy w dniach
od 19 sierpnia do 28 sierpnia 2023 r. przebywali w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

W minionym tygodniu Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej gościł uczestników programu „Erasmus+” z Polski, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Cypru, Turcji, Ukrainy i Włoch. Realizatorem tego programu jest Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” z Łężyn. Program ten wspiera uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w uczestniczeniu w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Dzięki temu mogą oni zdobywać nowe kompetencje, zwiedzać inne kraje, poznając ich historię, tradycje i zwyczaje.

W Ożennej uczestnicy projektu spotkali się ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem, który powitał ich na gościnnej Ziemi Jasielskiej. Przybliżył im historię i atrakcje turystyczne naszego regionu. Uczestnikom z Ukrainy podziękował za heroiczną walkę ich Narodu nie tylko w obronie niezawisłości swojego kraju, ale także całej Europy. Przypomniał, że on również działał w  NSZZ „Solidarność”, która przyczyniła się  do odzyskania niepodległości przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 

Starosta pytał również o ich wrażenia z pobytu w OEE w Ożennej. Uczestnicy kursu podkreślali, że są zachwyceni tym pięknym zakątkiem powiatu jasielskiego. Dziękowali za gościnność, możliwość obcowaniu z naturą i poznania tej części Podkarpacia oraz chętnie robili pamiątkowe zdjęcia z tego spotkania.

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja