<style>.lazy{display:none}</style>Projekt Green Art. We create and inspire – OEE w Ożennej

Projekt Green Art. We create and inspire

W projekcie Green art. We create and inspire w ramach programu Erasmus+ wzięli udział młodzi ludzie z 4 krajów: Rumunii, Ukrainy, Litwy i Polski. Wymiana odbyła się dniach 24 czerwca – 4 lipca 2023 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej (powiat jasielski).

Ideą projektu była realizacja aspiracji artystycznych młodych ludzi na rzecz ochrony przyrody i zwrócenie uwagi rówieśników na problemy ochrony środowiska.

Ważnymi zagadnieniami projektu były: ekologia, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój, problem zmian klimatycznych; wykorzystanie środków artystycznych w celu zwrócenia uwagi na problemy ochrony środowiska; działania w społeczności lokalnej na rzecz środowiska naturalnego; funkcjonowanie parków narodowych, rezerwatów i innych form ochrony przyrody; arteterapia i hipoterapia jako sposób na utrzymanie równowagi psychicznej.

Wymiana trwała 11 dni. Wzięło w niej po 8 uczestników i po 1 liderze z każdego kraju: Polski, Litwy, Rumunii i Ukrainy oraz facylitator oraz osoby towarzyszące. Program wymiany był bardzo bogaty. Obejmował zajęcia terenowe, wspólną pracę w ośrodku, a także wizyty studyjne i wieczory kulturalne.

Podczas warsztatów plenerowych uczestnicy zapoznali się z praktycznymi działaniami na rzecz środowiska naturalnego, funkcjonowaniem parków narodowych i rezerwatów. Odbyły się także zajęcia praktyczne z zakresu hipoterapii i arteterapii.

Uczestnicy mieli okazję poznać dobre praktyki i wymienić doświadczenia z zakresu sztuki jako narzędzia angażującego młodych ludzi w działania proekologiczne; doskonalić język angielski; uczyć się innych języków, rozwijać kompetencje międzykulturowe; realizować twórcze inspiracje w międzynarodowym zespole.

Ponadto doskonalili umiejętności miękkie niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Był czas na wzajemne poznanie się, integrację i poznanie kultur różnych krajów i narodów.

Partnerzy:

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” (Polska),

VsI Vaiku ir jaunimo centras “Dziaugsmo slenis” (Litwa),

ELASTIC (Rumunia),

Centrum Kultury i Rozwoju “Horizont” (Ukraina)

Dowiedź się więcej:

Facebook: https://www.facebook.com/Greenart.wecreate

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdQ__2OOPM2idbWR7lDWI7A

Instagram: https://instagram.com/green_art_erasmus?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==

Web-Gallery: https://erasmus2023.wixsite.com/green-art

Pobierz e-book o projekcie E-Book_Erasmus-GreenArt-YOUTH_EXCHANGE-2023-PL.pdf – Dysk Google

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja