Projekt “Teatr Współczesnego Dialogu. Lustro świata, w którym żyjemy”

Młodzież z 5 krajów: Ukrainy, Rumunii, Włoch, Bułgarii i Polski. wzięła udział w projekcie „Teatr Współczesnego Dialogu. Lustro świata, w którym żyjemy” w ramach programu Erasmus+. Wymiana młodzieży odbyła się w lipcu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

Ruch teatru krytycznego się kojarzy z aktywną postawą obywatelską i wykorzystuje nowoczesne instrumenty teatralne do rozwiązywania wielu problemów społeczno-politycznych w interesach społeczeństwa. Spektakle oparte na prawdziwych wydarzeniach są potężnym narzędziem ukazania widzom istoty i wagi problemu.

Wymiana młodzieży trwała 11 dni. Wzięło w niej udział 40 osób. Program był bardzo bogaty, obejmował zajęcia terenowe, wspólną pracę w ośrodku, a także wizyty studyjne i wieczory kulturowe.

Mobilność była oparta na idei edukacji pozaformalnej. Jej celem było poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności związanych z ideą Teatru Krytycznego jako metody aktywizacji młodych ludzi.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się ze sztuką współczesną jako metodą aktywizacji młodzieży. Sztuka współczesna może i powinna stawiać aktualne pytania, odzwierciedlać teraźniejszość, zabiegać o godną przyszłość, szukać sposobów rozwiązywania palących problemów społecznych.

Ważnym tematem była ekologia i szacunek do natury i zwierząt. Temat ten został nagłośniony podczas spektaklu finałowego przygotowanego przez uczestników wymiany.

Warsztaty przeplatane były zajęciami integracyjnymi budującymi grupę, promującymi różnorodność kultur, obyczajów i stylów życia, tolerancję i poszanowanie praw człowieka, co przyczyni się do poszerzenia światopoglądów i przełamywania stereotypowych sposobów myślenia.

Wnioskodawcą projektu była Fundacja Rozwoju społeczności Lokalnych „Inicjatywa” z Łężyn w gminie Nowy Żmigród. Partnerami były organizacje pozarządowe: Służba Społeczna Ukrainy, Oddział w Połtawie, Health Growth (Bułgaria), NGO ELASTIC (Rumunia), Coda di Lupo (Włochy).

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja