VI Internetowy Konkurs Wiedzy “Ptak mój przyjaciel”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego do udziału w VI Internetowym Konkursie „Ptak mój przyjaciel”

Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Głównymi celami i założeniami konkursu są:

  • popularyzowanie wiedzy ornitologicznej,
  • propagowanie konieczności ochrony przyrody powiatu jasielskiego i Beskidu Niskiego,
  • zwiększenie aktywności turystyczno-krajoznawczej u dzieci i młodzieży,
  • tworzenie więzi emocjonalnych z przyrodą.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach i zostanie rozstrzygnięty z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

  • uczniowie szkół podstawowych klas 4-6,
  • uczniowie szkół podstawowych klas 7-8,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie. Formularz zgłoszeniowy można zostawić w  skrzynce pocztowej MDK (przed głównym wejściem), przesłać pocztą na adres

MDK Jasło

Ul. Jana Pawła II 8 A

38-200 Jasło

Istnieje także możliwość przesłania skanu dokumentu na adres mailowy: mdkjaslo@o2.pl

 

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja