<style>.lazy{display:none}</style>Wyniki Konkursu Fotograficznego “Przyroda powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” – OEE w Ożennej

Wyniki Konkursu Fotograficznego “Przyroda powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki Konkursu Fotograficznego “Przyroda powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” realizowanego  w ramach mikroprojektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego i Okresu Świdnik /Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník”.

Nadesłane prace oceniała komisja konkursowa w składzie:

  1. Edwin Bebło – przewodnik beskidzki,  przewodnik Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, nauczyciel
  2. Dariusz Tęcza – nauczyciel sekcji fotografii i filmu w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle
  3. Katarzyna Dedo, edukator przyrodniczo – leśny, nauczyciel ekoturystyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle

Jurorzy zdecydowali się przyznać nagrody następującym osobom:

I kategoria wiekowa (uczniowie szkół podstawowych)

I miejsce – Kinga Kwiatek, Szkoła Podstawowa w Kątach

II miejsce – Mikołaj Żebracki, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

III miejsce – Magdalena Kostrząb, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

II kategoria wiekowa – uczniowie szkól ponadpostawowych

I miejsce –  Dawid Pszczoła, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

II miejsce – Ema Mihaličová

III miejsce – Júlia Nina Kocurová

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Niedługo podamy informacje o dacie i sposobie wręczenia nagród.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Fundatorem nagród jest Powiat Jasielski

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja