Wyniki Konkursu Fotograficznego “Dziedzictwo kulturowe powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami Konkursu Fotograficznego “Dziedzictwo kulturowe powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” realizowanego w ramach mikroprojektu pn. “Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego i Okresu Świdnik/Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník”.

Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowe szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Nadesłane prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Edwin Bebło – przewodnik beskidzki,  przewodnik Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, nauczyciel
  2. Dariusz Tęcza – nauczyciel sekcji fotografii i filmu w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle
  3. Katarzyna Dedo, edukator przyrodniczo – leśny, nauczyciel ekoturystyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace:

I kategoria wiekowa (uczniowie szkół podstawowych)

I miejsce – Magdalena Kostrząb, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

II miejsce – Adriana Dziaková

III miejsce – Kamil Kawecki, Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

II kategoria wiekowa – (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

I miejsce – Katarína Siváková

II miejsce – Aneta Bielska, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie

III miejsce – Michał Konieczny, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Niedługo podamy informacje o dacie i sposobie wręczenia nagród.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Fundatorem nagród jest Powiat Jasielski

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja