<style>.lazy{display:none}</style>Dwudniowe warsztaty z Konradem Krasoniem – OEE w Ożennej

Dwudniowe warsztaty z Konradem Krasoniem

Warsztaty edukacyjne pt. „Trzepla zielona, Miedziopierś żółtoplamy, Lecicha południowa – niezwykły świat owadów” pozwoliły uczestnikom zgłębić tajemnice i znaczenie owadów w naszych ekosystemach. W trakcie tych zajęć uczestnicy mieli okazję poznać różnorodność owadów, ich unikalne cechy i adaptacje, a także zrozumieć, dlaczego są one istotne dla naszego środowiska naturalnego. Dzięki warsztatom uczestnicy zyskali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również podstawową wiedzę praktyczną, zyskując umiejętności obserwacji i identyfikacji podstawowych rzędów z tej grupy zwierząt.

Warsztaty edukacyjne pt. „Polska czerwona księga zwierząt – ochrona dziedzictwa naturalnego były wydarzeniem, które pozwoliło uczestnikom zgłębić znaczenie i konieczność ochrony zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych występujących w centralnej części Beskidu Niskiego i okolic Ożennej. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak wiele gatunków obecnie jest zagrożonych wyginięciem oraz dlaczego stanowi to poważne wyzwanie dla naszego dziedzictwa przyrodniczego. W trakcie zajęć uczestnicy poznali takie gatunki jak: orzeł przedni, ryś, Żbik, zagłebek bruzdkowany, nadobnica alpejska

Podczas spotkania uczestnicy poznali konkretne gatunki zwierząt, które figurowały w Polskiej Czerwonej Księdze, oraz dowiedzieli się, jakie czynniki przyczyniają się do zagrożenia tych gatunków. Warsztaty umożliwiły zrozumienie, że ochrona tych gatunków ma ogromne znaczenie nie tylko dla zachowania różnorodności biologicznej, ale również dla całych ekosystemów, które z nimi są związane.

Uczestnicy warsztatów pt. „Bioróżnorodność – czym jest i dlaczego jest taka ważna” w dowiedzieli się, że bioróżnorodność to zróżnicowanie zarówno ekosystemów, gatunków, jak i poszczególnych osobników oraz rozumieli jej kluczową rolę w utrzymaniu równowagi przyrody. Jako przykłady do jej przedstawienia posłużyły siedliska przyrodnicze oraz gatunki, które można obserwować w najbliższej okolicy OEE. Podczas warsztatów omówiono również zagrożenia dla bioróżnorodności, takie jak utrata siedlisk, zmiany klimatu, zanieczyszczenie i nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych. Uczestnicy zrozumieli, że te czynniki są głównymi przyczynami zmniejszania się różnorodności gatunków na Ziemi. Na zajęciach uczestnicy poznali gatunki, które występują w nablizszej okolicy m.in. : puszcza, pliszka górska, gąsiorka, ryjòwke aksamitną, konika pospolitego, podłatczyna łąkowego, złotawka nieparka i wiele innych.

Ważnym elementem warsztatów było przedstawienie działań, które każdy z nas może podjąć na rzecz ochrony bioróżnorodności. Zrównoważone korzystanie z zasobów, ochrona siedlisk przyrodniczych, promowanie edukacji ekologicznej i dbanie o czystość środowiska to tylko kilka przykładów działań, które każdy może wdrożyć na co dzień.

W trakcie warsztatów edukacyjnych uczestnicy dowiedzieli się, czym są łuskoskrzydłe, jakie gatunki należą do tej grupy oraz jakie są ich cechy charakterystyczne. Podczas warsztatów omówiono niezwykłe cykle życiowe łuskoskrzydłych, skupiając się na etapach jaj, larwy, poczwarki i dorosłego owada. Dzięki temu uczestnicy zrozumieli, jakie zmiany zachodzą w życiu tych owadów i jakie znaczenie mają w środowisku. Omówiono rolę łuskoskrzydłych w przyrodzie m.in. jako pożywienie dla innych zwierząt, jak i jako zapylacze roślin. Uczestnicy mieli okazję na własne oczy obserwować przedstawicieli tej grupy owadów m.in. modraszki (Ikar, telejus, alkor), rusałka admirał, rusałka pawik, rusałka ceik, paź żeglarz, skalnik dziada, bielinki. Do niezwykłego świata owadów można dopisać: szablak przepasany, szablak pòźny,żagnice siną, świerszcza polnego, baldurka pręgowanego, świtezianka dziewicę.

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja