<style>.lazy{display:none}</style>Mamy supermoc – razem możemy więcej – OEE w Ożennej

Mamy supermoc – razem możemy więcej

W 10-dniowej wymianie „Mamy supermoc – razem możemy więcej” w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży wzięło udział po 18 uczestników i 2 liderów z Polski i Ukrainy.

Miejscem wymiany, która odbyła się w październiku, był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej, położony w malowniczym Beskidzie Niskim, w południowo-wschodniej Polsce.

Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa».

Głównym celem projektu, określonym przez uczestników, było nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych dla realizacji wolontariatu oraz inicjatyw na rzecz młodzieży, która ucierpiała w wyniku agresji Rosji na Ukrainie.

Praca podczas wymiany odbywała się z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej, a jej celem był wzrost odpowiedzialności za swoje życie i rozwój swoich społeczności oraz rozwój kompetencji obywatelskich.

Podczas projektu uczestnicy znaleźli odpowiedzi na pytania:

► Jakie cele stawiam sobie w wolontariacie?

► Co mnie motywuje?

► Co mnie cieszy w wolontariacie?

► Czego nie chcę robić?

Projekt w widoczny sposób wpłynął na poziom świadomości społecznej i postawy obywatelskie młodych ludzi. Dzięki bezpośrednim kontaktom stworzyli oni zgraną grupę, zbudowali przyjazne relacje i zainspirowali swoich rówieśników do podobnych działań.

Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie wolontariatu. Chętnie dzielili się zdobytą wiedzą z młodzieżą z lokalnych społeczności. Ponadto odbyły się wizyty studyjne, zajęcia integracyjne, językowe, kulturalne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu, współpracy międzynarodowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dowiedz się więcej:

Facebook https://www.facebook.com/mamysupermoc/

Instagram https://instagram.com/mamy_supermoc_purwm?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

YouTube https://www.youtube.com/@Mamysupermoc-razemmozemy-go2wp

E-book E-Book_WeHaveASuperpower-YOUTH_EXCHANGE-2023-PL-3.pdf – Dysk Google

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja