<style>.lazy{display:none}</style>Projekt Stop fake! Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju – OEE w Ożennej

Projekt Stop fake! Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju

W projekcie Stop Fake! Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju wzięło udział 24 osoby (po 10 uczestników + 2 liderów z Polski i Litwy). Jest to kolejny krok współpracy polskiej Fundacją “Inicjatywa” w Łężynach z litewską organizacją Asociacija Tavo Europa z Wilna.

Głównym celem projektu, określonym przez uczestników, było nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących edukacji medialnej, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych, rozwój myślenia krytycznego.

Podczas wymiany uczestnicy rozwinęli umiejętności tworzenia tekstów medialnych, identyfikowania źródeł tekstów i ich kontekstu politycznego, społecznego, kulturowego; interpretowania wiadomości i wartości oferowanych przez media, dobierania odpowiednich mediów do przekazywania własnych wiadomości i relacji skierowanych do konkretnych odbiorców.

Aby przyjrzeć się bliżej zagadnieniu fake newsów i efektywnej komunikacji zaprosiliśmy panią Olenę Zadorożną – ukraińską psycholożkę, dziennikarkę i ekspertkę w dziedzinie mediów oraz komunikacji. Przygotowane przez nią zajęcia służyły kształtowaniu umiejętności rozpoznawania przekazów o charakterze propagandowym oraz fałszywych informacji, a także rozwoju zdolności do krytycznego myślenia.

Uczestnicy rozwinęli zdolność do kompetentnej komunikacji, przejawiającą się w świadomym korzystaniu, rozumieniu, analizie i krytycznej ocenie przekazów słownych, wizualnych i dźwiękowych. Podczas wymiany odbyły się wyjazdy studyjne, zajęcia integracyjne, językowe, kulturalne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu, współpracy międzynarodowej i promocji integracji europejskiej.

Wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokoleń ma kluczowe znaczenie dla trwałego porozumienia między narodami. Od ich nastawienia i chęci współpracy zależą przyszłe stosunki między państwami. Wierzymy że przyjazne relacje uczestników zaowocują trwałymi przyjaźniami, chęcią dalszej współpracy oraz pojawieniem się nowych inicjatyw i realizacją kolejnych projektów wymian młodzieżowych.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dowiedź się więcej:

Facebook: https://www.facebook.com/zostanmycyfrowymiobroncami

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja