<style>.lazy{display:none}</style>Relacja z projektu „Mistrzowie gry poważnej. Serious gaming dla społeczności lokalnej” – OEE w Ożennej

Relacja z projektu „Mistrzowie gry poważnej. Serious gaming dla społeczności lokalnej”

Uczniowie szkół z powiatu jasielskiego wzięli udział w 8-dniowej międzynarodowej mobilności w ramach projektu „Mistrzowie gry poważnej. Serious gaming dla społeczności lokalnej” Programu ERASMUS+.

W spotkaniu, które odbywało się w dniach od 28 listopada do 5 grudnia  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej uczestniczyło 36 młodych ludzi, po 12 osób z każdego z trzech krajów: Polski, Ukrainy i Litwy.

Polskę reprezentowali uczniowie jasielskich szkół: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół nr 4,

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach oraz Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego.

Główny cel projektu to nabycie wiedzy i kompetencji obywatelskich ważnych dla aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnych. Praca podczas mobilności przebiegała z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej, a jej celem było przygotowanie uczestników do działań partycypacyjnych i zwiększenie świadomości tego, jak funkcjonują społeczności lokalne w Polsce, na Litwie i Ukrainie. Projekt ma pomóc odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób młodzież może uczestniczyć w życiu lokalnym i jaką rolę ma do spełnienia. Dzięki wykorzystaniu gier poważnych i symulacyjnych młodzi ludzie przekonali się, ze edukacja obywatelska może być fascynująca i że warto się w nią zaangażować.

Uczestnicy budowali swoją społeczność na podstawie scenariuszów gry World of Community. Aby wygrać grę, musieli rozwijać społeczność, rozbudowywać infrastrukturę publiczną, mądrze zarządzać majątkiem społeczności i zakładać nowe firmy, rozwijać umiejętności zawodowe, zwiększać poziom zdrowia i szczęścia. Co więcej, podczas tych wspólnych wysiłków na rzecz budowania trwałej społeczności, każdy musiał stawić czoła różnorodnym trudnym życiowym wyborom, ucząc się w ten sposób balansować między życiem a pracą, prywatnymi interesami i wspólnym dobrem.

Był to czas i miejsce wymiany informacji i poglądów na temat praw człowieka i obywatela oraz funkcjonowania jednostki w społeczności lokalnej.

Ponadto uczestnicy odwiedzili samorząd lokalny – starostwo powiatowe w Jaśle. Młodzież spotkała się z włodarzem powiatu –  Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem, który powitał ich w gościnnej Ziemi Jasielskiej. Agata Augustyn Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych pokazała młodzieży jasielski rynek oraz kościół farny. Kolejnym punktem odwiedzin było zwiedzanie budynku Starostwa Powiatowego oraz komórek organizacyjnych, w których młodzież mogła zapoznać się z działaniem Urzędu z perspektywy pracujących w nim urzędników.

Spotkanie uczestników projektu z Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem  odbyło się w sali konferencyjnej. Rozpoczęło się od przedstawienia głównych założeń działalności Starostwa Powiatowego. Starosta przedstawił młodzieży historię i atrakcje turystyczne naszego regionu. Podkreślał, iż powiat jasielski jest dwa razy większy od Malty – najmniejszego kraju w Unii Europejskiej, a w Ożennej jeszcze niedawno było przejście graniczne, które formalnie nie istnieje od przystąpienia Polski do układu z Schengen.

Aby bliżej zapoznać się z historią i współczesnością Jasła uczestnicy odwiedzili Muzeum regionalne w Jaśle im. Dr St. Kadyiego. Zajęcia plastyczne zorganizowane dla młodzieży przez pracowników muzeum cieszyły się dużym zainteresowanie.

Ukraińska dziennikarka i psycholożka Olena Zadorożna poprowadziła warsztaty z efektywnej komunikacji w zespole, oraz warsztaty edukacji medialnej, tematem których byli fakenewsy.

Ważnymi tematami spotkania byli ekologia, zdrowy tryb życia, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy wędrowali ścieżkami Magurskiego Parku Narodowego, odwiedzili Muzeum przyrody, zapoznali się z doświadczeniem pracy na rzecz ochrony natury.

Katarzyna Dedo zapoznała uczestników z bogatym światem przyrody Ożennej, poprowadziła warsztaty o czystym powietrzu oraz zajęcia artystyczne i survivalowe.

W ośrodku hipoterapii w Łężynach młodzież spotkała się z hipoterapeutami, którzy mają duże doświadczenie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz w realizacji zajęć integracyjnych. Hipoterapeutki Olena Garan i Natalia Wynnyk pokazały jak działa hipoterapia i kontakt z koniem. Każdy miał okazję doświadczyć tę metodę i się dowiedzieć dlaczego właśnie koń może pomóc w pokonywaniu samotności, różnego rodzaju niepokojów, lęków.

Ponadto odbyły się zajęcia integracyjne, językowe, kulturalne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu, współpracy międzynarodowej i promocji integracji europejskiej. Na koniec uczestnicy otrzymali międzynarodowe certyfikaty Youthpass czyli europejskie świadectwa potwierdzające zdobycie konkretnych kompetencji w ramach edukacji pozaformalnej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” w Łężynach, partnerzy litewska ngo Tavo Europa oraz organizacja z Ukrainy Połtawski oddział Służby Społecznej Ukrainy.

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja